Навредите се аргументи на оние кои немаат аргументи.

cit66