Кога татко ти ќе ти каже дека нема излегување и да се вратиш назад во својата соба

nema