Не и верувај на жената која ќе ти дозволува да и објаснуваш!

verba