Ако видиш декa те бара некој што не ти се јавил повеќе од 6 месеци…

nekrevaj