Не се лоши времињата, туку човекот.

c33

Loading...