Kако се викаат двајца што се сакаат, а не се заедно?

jas