Кога професорот ќе праша некое смешно прашање

smesno