Некои работи подобро е да останат некажани. Но веројатно…

some11