Кога во јавност ќе налеташ на некој што го познаваш и се правиш како не си го видел

javnnost