Кога некој ќе тропне некоја глупост, па ќе почне да се вади

glupost