Кога жената ќе ти објаснува како немало место за паркирање, па малку го ударила автомобилот

parkiranje