Кога комшијата ќе те праша дали има нешто ладно за пиење

nesto ladno