Кога ќе пресметаш колку време поминуваш на нет

vreme