Зошто никогаш не ме водиш на скапи места?

pumpa11