Никој нема право да ме учи како да бидам срекен.

cit77