Кога ќе те прашаат како планираш да завршиш факултет кога ништо не учиш

faks