Ништо повеќе не ти го уништува петок, како сфаќањето дека…

friday11