Одлучноста е присуство на желба.Затоа што желбата умира последна.

c11