Кога од математика најмногу ти иде одземање

odzemanje