Она кога влезеш на час и ти кажат дека веќе си запишан

cas