Она што очекувате кучето да прави кога ќе го купите 1000 евра

ker