Ono kad komsija odluci da je subota 8h ujutru prikladno vreme za burgijanje

prikladno