Кога покажуваш на професорот дека си оштетен на испитот

prof