Осветлувајќи го минатото, ја затемнивме светлата иднина.

c55

Loading...