Тато што има меѓу…

Синот го прашува татка си:

– Тато, што има меѓу нозете на мама?

– Рај, сине!

– А што има меѓу твоите нозе, тато?

– Клучот на рајот, синко.

На тоа синот одговара:

– Тато, подобро смени ја бравата зошто и комшијата има клуч…