Патот е долг, но на крајот ќе сфатиш дека патувањето е целта.

TA22