Кога на писмен испит ќе ги погледнеш задачите

pismen ispit