Кога ќе отидам на пливање

Очекувана реакција:

1

Реалност:

2