Плутон ќе го заврши својот прв круг околу Сонцето…

fakti4