Победник на конкурсот за најдобро украсена тераса

2