Кога ќе побегнете од час и почне запишувањето кој е отсутен

beganje