Понекогаш на срцето му е потребно повеќе време да го прифати…

ci112