Реакцијата на наставникот кога ќе се јавиш последниот ден да го поправаш кецот

reakcija