После долгиот престој во Париз, Трпе си дошол дома…

prestoj