Ми рече дека имал 10 пати повеќе девојки од мене

nula