Повеќе луѓе би научиле од своите грешки…

citati-3.1