Кога на концерт пред тебе ќе стои некој повисок

koncert