Кога се поздравуваш со некој што не можеш да го смислиш

pozdravuvas