Кога ќе имаш прамен од косата кој никако не може да се намести

pramen