Кога ќе се сетиш дека си го предал тестот заедно со листетата за препишување

test