Не сум сигурен дали имам прениска самодоверба

samodoverba