Кога трезен ќе сфатиш со кој си бил претходната вечер

wtf