Кога професорот ќе се нашали, па асистентите ќе почнат да се смеат

nasali