Проклето огледало!!! Тоа не е она како што изгледам во мојата глава.

miror11