Работата е за некого страшно едноставна, додека…

rabotata