Радојко во квизот “Кој сака да биде милионер”

zafrkna