Кога Обама ќе ги види резултатите од референдунот на Крим

1