Во меѓувреме во регионалниот центар на HAARP…

harp