Е сакаш да се договориме и собереме сите ние…

sredno