Сами ги правиме нашите избори, а потоа ги нарекуваме судбина.

ci321